Wettelijke garantie

De wet op garantie is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik.

Welke gebreken vallen onder de wettelijke garantie? 

De non-conformiteit van het consumptiegoed d.w.z wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop. 

Hoe lang is de garantietermijn? 

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. 

De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument. 

  • Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. 
  • Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.